Hải Phòng tặng 550 tấn ximăng xây dựng Đền thờ Mẹ VNAH tỉnh Thái Bình

TP.Hải Phòng trao 550 tấn ximăng tặng tỉnh Thái Bình xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh. Ảnh VHN
TP.Hải Phòng trao 550 tấn ximăng tặng tỉnh Thái Bình xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh. Ảnh VHN
TP.Hải Phòng trao 550 tấn ximăng tặng tỉnh Thái Bình xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh. Ảnh VHN
Lên top