Hải Phòng: Tạm giữ lô 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

5.000 khẩu trang các loại không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng thu giữ.
5.000 khẩu trang các loại không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng thu giữ.
5.000 khẩu trang các loại không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng thu giữ.
Lên top