Hải Phòng tạm dừng hoạt động 8 chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ thành phố

Hải Phòng dừng hoạt động một số chốt kiểm dịch COVID-19 từ 17h ngày 26.2. Ảnh MD
Hải Phòng dừng hoạt động một số chốt kiểm dịch COVID-19 từ 17h ngày 26.2. Ảnh MD
Hải Phòng dừng hoạt động một số chốt kiểm dịch COVID-19 từ 17h ngày 26.2. Ảnh MD
Lên top