Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Các cơ sở kinh doanh hoạt động ăn uống, giải khát hơn 30 khách sẽ dừng hoạt động từ ngày 25.3. Ảnh Đặng Luân
Các cơ sở kinh doanh hoạt động ăn uống, giải khát hơn 30 khách sẽ dừng hoạt động từ ngày 25.3. Ảnh Đặng Luân
Các cơ sở kinh doanh hoạt động ăn uống, giải khát hơn 30 khách sẽ dừng hoạt động từ ngày 25.3. Ảnh Đặng Luân
Lên top