Hải Phòng tạm chia bảng màu từng địa phương, kiểm soát người vào thành phố

Hải Phòng tạm chia màu các khu vực để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào thành phố. Ảnh minh hoạ: Mai Dung
Hải Phòng tạm chia màu các khu vực để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào thành phố. Ảnh minh hoạ: Mai Dung
Hải Phòng tạm chia màu các khu vực để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào thành phố. Ảnh minh hoạ: Mai Dung
Lên top