Hải Phòng tái khởi động hơn 2.400 tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn

Tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố tại Hải Phòng. Ảnh MD
Tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố tại Hải Phòng. Ảnh MD
Tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố tại Hải Phòng. Ảnh MD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top