Hải Phòng sẽ ưu tiên về đi lại, kinh doanh với người tiêm đủ 2 mũi vaccine

Hải Phòng sẽ xem xét ưu tiên về đi lại, sản xuất kinh doanh với người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng sẽ xem xét ưu tiên về đi lại, sản xuất kinh doanh với người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng sẽ xem xét ưu tiên về đi lại, sản xuất kinh doanh với người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Ảnh: Mai Dung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top