Hải Phòng sẽ thả 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc

Hồ Tam Bạc Hải Phòng sẽ được thả thêm 30 con thiên nga vào ngày 21.6. Ảnh: Tạ Trung Kiên
Hồ Tam Bạc Hải Phòng sẽ được thả thêm 30 con thiên nga vào ngày 21.6. Ảnh: Tạ Trung Kiên
Hồ Tam Bạc Hải Phòng sẽ được thả thêm 30 con thiên nga vào ngày 21.6. Ảnh: Tạ Trung Kiên
Lên top