Hải Phòng sẵn sàng chi viện nhân lực, vật tư cùng TPHCM chống dịch COVID-19

Hải Phòng sẵn sàng hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hải Phòng sẵn sàng hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hải Phòng sẵn sàng hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Lên top