Hải Phòng: Sà lan chở hàng bị đắm trên sông Tam Bạc

Hiện trường vụ sà lan bị chìm trên sông Tam Bạc
Hiện trường vụ sà lan bị chìm trên sông Tam Bạc
Hiện trường vụ sà lan bị chìm trên sông Tam Bạc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top