Hải Phòng rào tôn, chuẩn bị cưỡng chế khu đất quốc phòng bị lấn chiếm

TP.Hải Phòng rào tôn, chuẩn bị cho việc cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng 9,2ha. Ảnh Mai Chi
TP.Hải Phòng rào tôn, chuẩn bị cho việc cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng 9,2ha. Ảnh Mai Chi
TP.Hải Phòng rào tôn, chuẩn bị cho việc cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng 9,2ha. Ảnh Mai Chi
Lên top