Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm giám sát, điều hành đô thị thông minh

Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. Ảnh: Mai Dung
Hải Phòng ra mắt mô hình thử nghiệm trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. Ảnh: Mai Dung
Lên top