Hải Phòng ra công điện khẩn ứng phó bão Kompasu

Hướng di chuyển bão số 8 Kompasu. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hướng di chuyển bão số 8 Kompasu. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Hướng di chuyển bão số 8 Kompasu. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top