Hải Phòng ra chỉ thị giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19

Hải Phòng ra chỉ thị giãn cách xã hội sau khi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng ra chỉ thị giãn cách xã hội sau khi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng ra chỉ thị giãn cách xã hội sau khi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top