Hải Phòng: Phong tỏa 1 tầng khách sạn nơi ca nghi nhiễm COVID-19 lưu trú

Lên top