Hải Phòng phê bình 2 quận buông lỏng công tác quản lý lái xe đường dài

Hiện, việc các doanh nghiệp vận tải đăng ký cho lái xe ăn ở tập trung theo chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng chỉ mang tính chất đối phó. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hiện, việc các doanh nghiệp vận tải đăng ký cho lái xe ăn ở tập trung theo chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng chỉ mang tính chất đối phó. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Hiện, việc các doanh nghiệp vận tải đăng ký cho lái xe ăn ở tập trung theo chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng chỉ mang tính chất đối phó. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hải Phòng
Lên top