Hải Phòng: Phát hiện và xử lý an toàn bom "cổ" gần đảo Long Châu

Cán bộ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiến hành di dời, xử lý quả bom từ điểm cao 177 thị trấn Cát Bà
Cán bộ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiến hành di dời, xử lý quả bom từ điểm cao 177 thị trấn Cát Bà
Cán bộ Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiến hành di dời, xử lý quả bom từ điểm cao 177 thị trấn Cát Bà
Lên top