Hải Phòng: Phát hiện thi thể cô gái nổi trên sông

Người dân xã Vinh Quang phát hiện thi thể cô gái trôi sông. Ảnh Tâm điểm 24h.
Người dân xã Vinh Quang phát hiện thi thể cô gái trôi sông. Ảnh Tâm điểm 24h.
Người dân xã Vinh Quang phát hiện thi thể cô gái trôi sông. Ảnh Tâm điểm 24h.
Lên top