Hải Phòng: Phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn

Kho chứa gas cùng nhiều thiết bị sang chiết gas được Công an Tp Hải Phòng phát hiện, xử lý. Ảnh CTV
Kho chứa gas cùng nhiều thiết bị sang chiết gas được Công an Tp Hải Phòng phát hiện, xử lý. Ảnh CTV
Kho chứa gas cùng nhiều thiết bị sang chiết gas được Công an Tp Hải Phòng phát hiện, xử lý. Ảnh CTV
Lên top