Hải Phòng: Phát hiện 2 cọc gỗ phỏng đoán nghìn năm tuổi

Cọc gỗ cổ được người dân địa phương phát hiện và bàn giao cơ quan chức năng xử lý. Ảnh CTV
Cọc gỗ cổ được người dân địa phương phát hiện và bàn giao cơ quan chức năng xử lý. Ảnh CTV
Cọc gỗ cổ được người dân địa phương phát hiện và bàn giao cơ quan chức năng xử lý. Ảnh CTV
Lên top