Hải Phòng phát động thi trực tuyến tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng thành phố

Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi. Ảnh Sở TTTT Hải Phòng
Lên top