Hải Phòng phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 3

Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 3. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 3. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 3. Ảnh Mai Dung
Lên top