Hải Phòng phát công văn hoả tốc ứng phó bão số 5 Conson

Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5 Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top