Hải Phòng phân luồng giao thông phục vụ cưỡng chế khu đất quốc phòng

Hải Phòng sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình trái phép trong ngày 21.6. Ảnh: Mai Chi
Hải Phòng sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình trái phép trong ngày 21.6. Ảnh: Mai Chi
Hải Phòng sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình trái phép trong ngày 21.6. Ảnh: Mai Chi
Lên top