Hải Phòng phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2021-2022

Hải Phòng phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT năm học 2021-2022. (ảnh minh hoạ). Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT năm học 2021-2022. (ảnh minh hoạ). Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT năm học 2021-2022. (ảnh minh hoạ). Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top