Hải Phòng "nới lỏng" quy định dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương

Hải Phòng nới lỏng quy định dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương. Ảnh MD
Hải Phòng nới lỏng quy định dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương. Ảnh MD
Hải Phòng nới lỏng quy định dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương. Ảnh MD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top