Hải Phòng nối lại vận tải hành khách liên tỉnh, lập chốt tại từng bến xe

Hải Phòng mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, kiểm soát chặt chẽ người vào thành phố. Ảnh minh hoạ Đặng Luân
Hải Phòng mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, kiểm soát chặt chẽ người vào thành phố. Ảnh minh hoạ Đặng Luân
Hải Phòng mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, kiểm soát chặt chẽ người vào thành phố. Ảnh minh hoạ Đặng Luân
Lên top