Hải Phòng: Nổ tàu lai dắt, 4 người bị bỏng nặng

Khu vực âu đà của nhà máy đóng tàu Phà Rừng
Khu vực âu đà của nhà máy đóng tàu Phà Rừng
Khu vực âu đà của nhà máy đóng tàu Phà Rừng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM