Hải Phòng: Những hình ảnh cuối cùng của cầu Rào trước ngày bị phá dỡ

Cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray là một trong những cây cầu có lịch sử hình thành lâu đời của thành phố Hải Phòng. Ảnh MD
Cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray là một trong những cây cầu có lịch sử hình thành lâu đời của thành phố Hải Phòng. Ảnh MD
Cầu Rào bắc qua sông Lạch Tray là một trong những cây cầu có lịch sử hình thành lâu đời của thành phố Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top