Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Các cửa hàng trò chơi điện tử tại Hải Phòng tiếp tục đóng cửa phòng dịch đến hết ngày 30.4. Ảnh Đặng Luân
Các cửa hàng trò chơi điện tử tại Hải Phòng tiếp tục đóng cửa phòng dịch đến hết ngày 30.4. Ảnh Đặng Luân
Các cửa hàng trò chơi điện tử tại Hải Phòng tiếp tục đóng cửa phòng dịch đến hết ngày 30.4. Ảnh Đặng Luân
Lên top