Hải Phòng: Nhiều phương tiện phải quay đầu không được vào thành phố

Nhiều phương tiện tỉnh ngoài bị yêu cầu quay đầu xe tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều 3.4 - ảnh MC
Nhiều phương tiện tỉnh ngoài bị yêu cầu quay đầu xe tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều 3.4 - ảnh MC
Nhiều phương tiện tỉnh ngoài bị yêu cầu quay đầu xe tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều 3.4 - ảnh MC
Lên top