Hải Phòng: Nhà trường nhận lỗi vụ học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, chưa có kết luận xử lý vụ việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm tại Trường tiểu học Quang Trung. Ảnh ĐL
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, chưa có kết luận xử lý vụ việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm tại Trường tiểu học Quang Trung. Ảnh ĐL
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, chưa có kết luận xử lý vụ việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm tại Trường tiểu học Quang Trung. Ảnh ĐL
Lên top