Hải Phòng: Người xét nghiệm 2 lần âm tính tiếp tục ở lại cách ly tập trung

Đoàn công tác liên ngành TP.Hải Phòng kiểm tra công tác cách ly tại Khách sạn Sông Giá. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đoàn công tác liên ngành TP.Hải Phòng kiểm tra công tác cách ly tại Khách sạn Sông Giá. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đoàn công tác liên ngành TP.Hải Phòng kiểm tra công tác cách ly tại Khách sạn Sông Giá. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top