Hải Phòng: Người đàn ông tự thiêu đã tử vong

Người đàn ông tự thiêu trên đường Hai Bà Trưng (Hải Phòng) bỏng 95% cơ thể. Ảnh CTV
Người đàn ông tự thiêu trên đường Hai Bà Trưng (Hải Phòng) bỏng 95% cơ thể. Ảnh CTV
Người đàn ông tự thiêu trên đường Hai Bà Trưng (Hải Phòng) bỏng 95% cơ thể. Ảnh CTV