Hải Phòng ngày đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 bằng xe lưu động

Trong 2 ngày 30-31.8, CDC Hải Phòng tiêm hơn 800 mũi vaccine cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên bằng xe ô tô lưu động. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Trong 2 ngày 30-31.8, CDC Hải Phòng tiêm hơn 800 mũi vaccine cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên bằng xe ô tô lưu động. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Trong 2 ngày 30-31.8, CDC Hải Phòng tiêm hơn 800 mũi vaccine cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên bằng xe ô tô lưu động. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top