Hải Phòng: Ngang nhiên mang máy ủi đến lấn chiếm đất ở bến phà Đình Vũ

Các đối tượng ngang nhiên cắt khóa, cho xe chở đất vào san lấp, lấn chiếm đất ở bến phà Đĩnh Vũ, thuộc quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh HH
Các đối tượng ngang nhiên cắt khóa, cho xe chở đất vào san lấp, lấn chiếm đất ở bến phà Đĩnh Vũ, thuộc quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh HH
Các đối tượng ngang nhiên cắt khóa, cho xe chở đất vào san lấp, lấn chiếm đất ở bến phà Đĩnh Vũ, thuộc quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh HH
Lên top