Hải Phòng: Một học viên tự tử trong trung tâm cai nghiện

Trung tâm lao động xã hội Gia Minh, Hải Phòng - ảnh CTV
Trung tâm lao động xã hội Gia Minh, Hải Phòng - ảnh CTV