Hải Phòng mở lại hoạt động cáp treo, du lịch ven biển sau bão số 2

Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí khu vực ven biển đảo sau bão số 2. Ảnh MD
Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí khu vực ven biển đảo sau bão số 2. Ảnh MD
Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí khu vực ven biển đảo sau bão số 2. Ảnh MD
Lên top