Hải Phòng mở lại hàng quán từ 6h ngày 26.5

Hải Phòng cho phép các dịch vụ ăn, uống trong nhà được hoạt động trở lại từ 6h ngày 26.5. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng cho phép các dịch vụ ăn, uống trong nhà được hoạt động trở lại từ 6h ngày 26.5. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng cho phép các dịch vụ ăn, uống trong nhà được hoạt động trở lại từ 6h ngày 26.5. Ảnh Mai Dung
Lên top