Hải Phòng lên tiếng về ý kiến “ngăn sông cấm chợ”

Chốt kiểm dịch tại huyện An Dương, giáp ranh tỉnh Hải Dương - ảnh MD
Chốt kiểm dịch tại huyện An Dương, giáp ranh tỉnh Hải Dương - ảnh MD
Chốt kiểm dịch tại huyện An Dương, giáp ranh tỉnh Hải Dương - ảnh MD
Lên top