Hải Phòng lên kế hoạch cưỡng chế khu đất quốc phòng bị lấn chiếm

Dãy nhà kiến cố được xây dựng trái phép trên phần đất lấn chiếm thuộc đất quốc phòng ở phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng - ảnh MC
Dãy nhà kiến cố được xây dựng trái phép trên phần đất lấn chiếm thuộc đất quốc phòng ở phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng - ảnh MC
Dãy nhà kiến cố được xây dựng trái phép trên phần đất lấn chiếm thuộc đất quốc phòng ở phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng - ảnh MC
Lên top