Hải Phòng lập lại tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố

Hải Phòng tái khởi động tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng tái khởi động tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng tái khởi động tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn, tổ dân phố trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top