Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 chân cầu Nghìn bắt đầu hoạt động từ 19h ngày 6.5. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 chân cầu Nghìn bắt đầu hoạt động từ 19h ngày 6.5. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 chân cầu Nghìn bắt đầu hoạt động từ 19h ngày 6.5. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top