Hải Phòng lập 6 tổ kiểm soát giáp ranh với Hải Dương để phòng dịch

Trưa 14.8, UBND TP Hải Phòng họp và quyết định lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh sau khi thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội - ảnh HH
Trưa 14.8, UBND TP Hải Phòng họp và quyết định lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh sau khi thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội - ảnh HH
Trưa 14.8, UBND TP Hải Phòng họp và quyết định lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh sau khi thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội - ảnh HH
Lên top