Hải Phòng: Kiến nghị di dời nhà máy thép làm học sinh ngất xỉu hàng loạt

NM Thép chỉ cách trường học hơn 100m, không đảm bảo quy định - ảnh HH
NM Thép chỉ cách trường học hơn 100m, không đảm bảo quy định - ảnh HH
NM Thép chỉ cách trường học hơn 100m, không đảm bảo quy định - ảnh HH
Lên top