Hải Phòng kiểm soát tất cả người ra vào thành phố từ 12h ngày 6.2

Từ 12h ngày 6.2, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả người ra vào thành phố. Ảnh haiphong.gov.vn
Từ 12h ngày 6.2, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả người ra vào thành phố. Ảnh haiphong.gov.vn
Từ 12h ngày 6.2, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả người ra vào thành phố. Ảnh haiphong.gov.vn
Lên top