Hải Phòng: Kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế ở mức cao nhất

Kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế Hải Phòng. Ảnh MD
Kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế Hải Phòng. Ảnh MD
Kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top