Hải Phòng kiểm soát khu phố liên quan đến lái xe dương tính SARS-CoV-2

Khu phố ở Hải Phòng được kiểm soát y tế chặt chẽ sau khi có thông tin lái xe dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Khu phố ở Hải Phòng được kiểm soát y tế chặt chẽ sau khi có thông tin lái xe dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Khu phố ở Hải Phòng được kiểm soát y tế chặt chẽ sau khi có thông tin lái xe dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Lên top