Hải Phòng kiểm soát khu dân cư liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 Quảng Ninh

Khu vực gần số nhà 12 Chợ Hàng được theo dõi y tế nghiêm ngặt từ sáng nay 28.1 liên quan đến ca nghi nhiễm Quảng Ninh. Ảnh Mai Dung
Khu vực gần số nhà 12 Chợ Hàng được theo dõi y tế nghiêm ngặt từ sáng nay 28.1 liên quan đến ca nghi nhiễm Quảng Ninh. Ảnh Mai Dung
Khu vực gần số nhà 12 Chợ Hàng được theo dõi y tế nghiêm ngặt từ sáng nay 28.1 liên quan đến ca nghi nhiễm Quảng Ninh. Ảnh Mai Dung
Lên top