Hải Phòng khuyến khích tố giác công dân khai báo y tế gian dối

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top